Förtroendevalda i Örebro kommun

Gun Carlestam Lewin (S)

Kontaktinformation

E-post:
gun.carlestam.lewin@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14
Programnämnd samhällsbyggnad Ledamot 2019-11-20 - 2022-12-31
Regionsamverkan inom avfallshantering Ledamot 2020-02-05 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande 2019-11-20 - 2022-12-31