Förtroendevalda i Örebro kommun

Vänsterpartiet (V)