Förtroendevalda i Örebro kommun

Bolag (27 st)

Kommunen har viss verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.