Förtroendevalda i Örebro kommun

Övrigt KSU (1 st)

Organ vars ledamöter utses av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling