Förtroendevalda i Örebro kommun

Ulf Södersten (M)

Kontaktinformation

E-post:
ulf.sodersten@orebro.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndarnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Hundraåriga stiftelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-12 2026-12-31