Förtroendevalda i Örebro kommun

Per Lilja (S)

Kontaktinformation

E-post:
per.lilja@orebro.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kumbro Utveckling AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
KumBro Stadsnät AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kumbro vind AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-14
Biogasbolaget i Mellansverige AB Suppleant 2023-06-01 2027-05-31
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2023-01-12 2026-12-31