Förtroendevalda i Örebro kommun

Håkan Jakobsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.jacobsson@orebro.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Örebrobostäder 1:e vice ordförande 2023-01-01 2027-05-31
Västerporten Fastigheter i Örebro AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31