Förtroendevalda i Örebro kommun

Krister Tornberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
krister.tornberg@orebro.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015 Övriga 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31