Förtroendevalda i Örebro kommun

Cecilia Askerskär Philipsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
cecilia.a.askerskar.philipsson@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 2:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Örebroporten Fastigheter AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebroporten Förvaltning AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebroporten Holding AB Suppleant 2022-01-26 - 2023-05-31