Förtroendevalda i Örebro kommun

Elvy Wennerström (S)

Kontaktinformation

E-post:
elvy.wennerstrom@orebro.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Programnämnd social välfärd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31