Förtroendevalda i Örebro kommun

Linda Larsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-590 82 06 (mobil)

E-post:
linda.m.larsson@orebro.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015 Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-10-10 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott Ledamot 2021-10-12 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 1:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2021-12-14 - 2023-05-31