Förtroendevalda i Örebro kommun

Murad Artin (V)

Kontaktinformation

E-post:
murad.artin@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jämställdhetsdelegationen Ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Personalberedning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31