Förtroendevalda i Örebro kommun

Johan Arenius (KD)

Kontaktinformation

E-post:
johan.arenius@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015 Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-02-10 - 2022-10-14
Västerporten Fastigheter i Örebro AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31