Förtroendevalda i Örebro kommun

Ullis Sandberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
019-214004 (arbete)

E-post:
ullis.sandberg@orebro.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Vigselförrättare Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Vätternvatten AB Ordförande 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebro Rådhus AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrokompaniet AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31