Förtroendevalda i Örebro kommun

Björn Sundström (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31