Förtroendevalda i Örebro kommun

Nabil Mouchi (S)

Kontaktinformation

E-post:
nabil.mouchi@orebro.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-03-03 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-04-20 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31