Förtroendevalda i Örebro kommun

Gunhild Wallin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
019-28 00 33 (bostad)
070-533 77 26 (mobil)

Postadress:
Kils-Vallby 427 705 92 ÖREBRO
(bostad)

E-post:
gunhild.wallin@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam Nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice Ersättare 2019-01-31 - 2022-12-31
Gunborg och Lennart Karlssons stiftelse Rånnesta Naturens Teater Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Programnämnd social välfärd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Vårdboendenämnden Ordförande 2019-01-10 - 2022-12-31