Förtroendevalda i Örebro kommun

Per-Åke Sörman (C)

Kontaktinformation

Telefon:
076-551 11 06 (mobil)

E-post:
per-ake.sorman@orebro.se

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet 1:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Landsbygdsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt specifikt samverkansråd för folkhälsa Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rotehållare i Västmanlands besparingsfond Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vigselförrättare Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrokompaniet AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebroporten Fastigheter AB Ledamot 2020-03-25 - 2023-05-31
Örebroporten Förvaltning AB Ledamot 2020-03-25 - 2023-05-31