Förtroendevalda i Örebro kommun

Marlene Jörhag (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-551 69 32, 019-21 10 74 (arbete)

Postadress:
Rådhuset, Box 30 000 701 35 ÖREBRO
(utsändning)

E-post:
marlene.jorhag@orebro.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Adolf Lindgrens stipendiefond Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-12-15 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott 2:e vice ordförande 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ledamot 2021-01-20 - 2022-12-31
Programnämnd barn och utbildning Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vigselförrättare Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2020-12-15 - 2023-05-31