Förtroendevalda i Örebro kommun

Thord Andersson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-18 11 220 (mobil)

Postadress:
Granvägen 2 A 702 21 ÖREBRO
(bostad)

E-post:
thord.andersson@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-12-15 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ledamot 2021-01-19 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2021-03-16 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31