Förtroendevalda i Örebro kommun

Nabil Mouchi (S)

Kontaktinformation

E-post:
nabil.mouchi@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-04-20 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31