Förtroendevalda i Örebro kommun

Seydou Bahngoura (C)

Kontaktinformation

E-post:
seydou.bahngoura@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Grundskolenämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Programnämnd barn och utbildning Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2023-05-31