Förtroendevalda i Örebro kommun

Yvonne Käll (M)

Kontaktinformation

E-post:
yvonne.kall@orebro.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnden Ersättare 2019-01-10 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31