Förtroendevalda i Örebro kommun

Yvonne Nordström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-516 71 03 (mobil)
019-16 71 01 (arbete)

Postadress:
Restalundsvägen 16A 702 16 ÖREBRO
(bostad)

E-post:
yvonne.nordstrom@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gustavsvik Resorts AB Revisorssuppl (pol) 2019-01-30 - 2023-05-31
Marieberg Utveckling AB Revisor (pol) 2019-01-30 - 2023-05-31
Oslo Stockholm 2.55 AB Revisorssuppl (pol) 2019-01-30 - 2023-05-31
Stadsrevisionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Örebrokompaniet AB Revisor (pol) 2019-01-30 - 2023-05-31