Förtroendevalda i Örebro kommun

Moderata samlingspartiet (M)