Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunfullmäktige (2 st)

Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ, Örebros egen "riksdag". De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.