Förtroendevalda i Örebro kommun

Övrigt KS (34 st)

Stiftelser och övriga organ som utses av Kommunstyrelsen.

Namn
FOA-kommittén
Adolf Lindgrens stipendiefond
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
Bohnstedt von Hornska minnesfonden
Carl August och Gerda Carléns minnesfond
Örebro läns demokratinätverk
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Hopajola
Fondstyrelsen för Örebro Sparbanks Jubileumsgåva 1965
Jämställdhetsdelegationen
Länsstyrelsens jämställdhetsråd
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Kommuninvest Ekonomisk Förening, bolagsstämma
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Kommunala pensionärsrådet
Länstrafiken AB, bolagsstämma
Örebro läns miljö- och naturvårdsråd
Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg
Regionalt samverkansråd
Regionalt specifikt samverkansråd för infrastruktur och trafik
Regionalt specifikt samverkansråd för folkhälsa
Regionalt specifikt samverkansråd för kultur
Regionalt specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
Tillfälliga regionala specifika samverkansrådet för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering
Gunborg och Lennart Karlssons stiftelse Rånnesta Naturens Teater
Referensgrupp till Samhällsråd T
Örebro Sparbanks Jubileumsgåva 1965
Vigselförrättare
Styrgrupp för samverkan om våld i nära relationer
Brottsförebyggande rådet Örebro
Förebyggande rådet
Personalberedning
Regionala specifika samverkansrådet för social välfärd, vård och omsorg