Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunstyrelsen (4 st)

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Namn
Kommunstyrelsen
Krisledningsutskottet
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete