Förtroendevalda i Örebro kommun

Bolag (26 st)

Kommunen har viss verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Namn
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Futurum fastigheter i Örebro AB
Gustavsvik Resorts AB
KumBro Stadsnät AB
Kumbro Utveckling AB
Örebro Läns Flygplats AB
Marieberg Utveckling AB
Länsmusiken i Örebro AB
Oslo Stockholm 2.55 AB
Örebro Parkering AB
Örebro Rådhus AB
Rörströmsälven Fastighets AB
Alfred Nobel Science Park AB
Stadsnät i Kumla AB
Länsteatern i Örebro AB
Örebro Läns Trädgårds AB
Törsjö logistik AB
Kumbro vind AB
Västerporten Fastigheter i Örebro AB
Vätternvatten AB
Örebrobostäder
ÖBO Husaren AB
ÖBO Omsorgsfastigheter AB
Örebrokompaniet AB
Örebroporten Fastigheter AB
Örebroporten Förvaltning AB