Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete

Mandatperiod: 2018-11-06 - 2022-12-31

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Brorson Marie S Ordförande 1
Larsson Linda C 1:e vice ordförande 2
Askerskär Philipsson Cecilia M 2:e vice ordförande 3
Hoso Kemal S Ledamot 4
Lindholm Susanne KD Ledamot 5
Wicklund Martha V Ledamot 6
Wallström Karolina L Ledamot 7
Toro Hartman Carina S Ersättare 8
Nordengren Jimmy C Ersättare 9
Haglund Maria M Ersättare 10